Gaelcholáiste Dhún Dealgan

Fáilte

Fáilte

Fáilte go Gaelcholáiste Dhún Dealgan

Fáilte romhaibh chuig suíomh gréasáin Ghaelcholáiste Dhún Dealgan, scoil de chuid Choláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín. Beidh Gaelcholáiste Dhún Dealgan ag oscailt do scoláirí Bliain 1 i Meán Fómhair 2023. Beidh fáilte roimh gach páiste ó Cho. Lú agus ó na contaetha mór thimpeall. Is iar-bhunscoil lán-Ghaeilge, chomhoideachais, ilchreidmheach agus ilchultúrtha í Gaelcholáiste Dhún Dealgan. Níl sé riachtanach go mbeadh bunscolaíocht i ngaelscoil ag páiste le freastal ar an nGaelcholáiste.

Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar an nGaelcholáiste seo. An fhís atá ag An Foras Patrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Tá a thuilleadh eolais anseo mar gheall air.

Beidh an Ghaeilge, meas agus foghlaim le chéile i gcroílár na scoile. Úsáidfimid iPadanna agus modhanna teagaisc agus foghlama nuálacha sa scoil. Tá an Bhileog Scoile ar fáil anseo.

Tá súil againn le himeacht ama go mbeidh an suíomh gréasáin seo ag léiriú an fháis agus na bhforbairtí atá beartaithe do Ghaelcholáiste Dhún Dealgan.

Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin.

Príomhoide: Maedhbh Daltún

Príomhoide Tánaisteach: Caoimhe Héarún

Foclóir: suíomh gréasáin – website; chomhoideachais – co-educational;
ilchreidmheach – multi-denominational; ilchultúrtha – multi-cultural; nuálach – innovative


Welcome to Gaelcholáiste Dhún Dealgan

Welcome to the website of Gaelcholáiste Dhún Dealgan, a satellite school of Coláiste Ghlór na Mara, Balbriggan. Gaelcholáiste Dhún Dealgan will be opening for First Year students in September 2023. All children from Co. Louth and neighbouring counties are welcome. Gaelcholáiste Dhún Dealgan is an Irish-medium post primary school. It is co‑educational, multidenominational, multi-cultural. It is not a requirement that a child has attended primary education in a gaelscoil.

The patron of this Gaelcholáiste is An Foras Pátrúntachta whose vision is to develop, strengthen and promote Irish‑medium education throughout the country. You will find more information here.

The Irish language, respect and learning together will be central to our school life. We will be using iPads and innovative teaching and learning methodologies. The School Leaflet can be accessed here.

We hope that with time, this website will show the growth and development of Gaelcholáiste Dhún Dealgan.

Principal: Maedhbh Daltún

Deputy Principal: Caoimhe Héarún

Aib 25
2024
Cruinniú Tuismitheoirí / Parent Meeting Bl. 1
Bealt 03
2024
Scoil Dúnta / School Closed
Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc / Bank Holiday
Meith 03
2024
Laethanta Saoire / Summer Holidays
28-Samh-2022
Céad 7. Nollaig 13:00 - 16:00 Wed 7. December 13:00 - 16:00
Robin House, Na Rampair, Dún Dealgan, Co. Lú. A91XC59
042- 6042152 nó 083-0805596
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhún Dealgan