Gaelcholáiste Dhún Dealgan
Iúil 22
2024
Campa Samhraidh / Summer Camp
Lún 22
2024
Filleadh ae Scoil / Return to School Bl.2
Lún 26
2024
Filleadh ar Scoil / Return to School Bl.1
Fáilte go Gaelcholáiste Dhún Dealgan

Fáilte romhaibh chuig suíomh gréasáin Ghaelcholáiste Dhún Dealgan, scoil de chuid Choláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín. Beidh Gaelcholáiste Dhún Dealgan ag oscailt do scoláirí Bliain 1 i Meán Fómhair 2023. Beidh fáilte roimh gach páiste ó Cho. Lú agus ó na contaetha mór thimpeall. Is iar-bhunscoil lán-Ghaeilge, chomhoideachais, ilchreidmheach agus ilchultúrtha í Gaelcholáiste Dhún Dealgan. Níl sé riachtanach go mbeadh bunscolaíocht i ngaelscoil ag páiste le freastal ar an nGaelcholáiste.

Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar an nGaelcholáiste seo. An fhís atá ag An Foras Patrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Tá a thuilleadh eolais anseo mar gheall air.

Beidh an Ghaeilge, meas agus foghlaim le chéile i gcroílár na scoile. Úsáidfimid iPadanna agus modhanna teagaisc agus foghlama nuálacha sa scoil.

Tá an Bhileog Scoile ar fáil anseo

Tá súil againn le himeacht ama go mbeidh an suíomh gréasáin seo ag léiriú an fháis agus na bhforbairtí atá beartaithe do Ghaelcholáiste Dhún Dealgan.

Príomhoide: Maedhbh Daltún
Príomhoide Tánaisteach: Caoimhe Héarún
Robin House, Na Rampair, Dún Dealgan, Co. Lú. A91XC59
042- 6042152 nó 083-0805596
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhún Dealgan