Gaelcholáiste Dhún Dealgan
Noll 05
2023
Scrúduithe Tí / House Exams
Noll 11
2023
Scátáil Oighear / Ice Skating
Noll 14
2023
Cruinniú Tuismitheoirí / Parent Meeting Bl. 1
Fáilte go Gaelcholáiste Dhún Dealgan

Fáilte romhaibh chuig suíomh gréasáin Ghaelcholáiste Dhún Dealgan, scoil de chuid Choláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín. Beidh Gaelcholáiste Dhún Dealgan ag oscailt do scoláirí Bliain 1 i Meán Fómhair 2023. Beidh fáilte roimh gach páiste ó Cho. Lú agus ó na contaetha mór thimpeall. Is iar-bhunscoil lán-Ghaeilge, chomhoideachais, ilchreidmheach agus ilchultúrtha í Gaelcholáiste Dhún Dealgan. Níl sé riachtanach go mbeadh bunscolaíocht i ngaelscoil ag páiste le freastal ar an nGaelcholáiste.

Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar an nGaelcholáiste seo. An fhís atá ag An Foras Patrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Tá a thuilleadh eolais anseo mar gheall air.

Beidh an Ghaeilge, meas agus foghlaim le chéile i gcroílár na scoile. Úsáidfimid iPadanna agus modhanna teagaisc agus foghlama nuálacha sa scoil.

Tá an Bhileog Scoile ar fáil anseo

Tá súil againn le himeacht ama go mbeidh an suíomh gréasáin seo ag léiriú an fháis agus na bhforbairtí atá beartaithe do Ghaelcholáiste Dhún Dealgan.

Príomhoide: Maedhbh Daltún
Príomhoide Tánaisteach: Caoimhe Héarún
Robin House, Na Rampair, Dún Dealgan, Co. Lú. A91XC59
042- 6042152 nó 083-0805596
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Dhún Dealgan